Informacje dla firm

UWAGA! Godziny mogą ulec zmianie. Szczegółowe informacje zostaną wysłane w komunikacie logistycznym do 22 lutego 2020.

Budowanie stoisk:
Czwartek: 19.03.2020 8.00 – 17.00
Piątek: brak możliwości budowania, instalacji

Likwidacja stoisk:
Sobota 21.03.2020 17.30 – 20.30

UWAGA!
Godziny budowania i likwidacji stoisk są nieprzekraczalne. W przypadku przekroczenia przewidywanego czasu likwidacji firma zostanie obciążona kwotą 100 zł brutto za każdą dodatkową godzinę najmu przestrzeni wystawowej jednak nie mniejszą niż 3600 zł brutto. (Centrum 21.03.2020 zamykane jest o godz. 21.00 i kontynuacja prac możliwa jest dopiero w PONIEDZIAŁEK od 8.00 do 16.00.)

Godziny otwarcia wystaw:
Piątek, 20.03.2020 9.00 – 19.30
Sobota, 21.03.2020 8.30 – 17.30

Regulamin wystawców
Komunikat Logistyczny
Wyciąg z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego BCTW