Informacje dla wystawców

UWAGA! Godziny mogą ulec zmianie. Szczegółowe informacje zostaną wysłane w komunikacie logistycznym do 22 lutego 2019.

Budowanie stoisk:
Czwartek 21.03.2019 8.00 – 17.00
Piątek* 22.03.2019 7.00 – 8.00
*W piątek możliwa jest tylko instalacja stoisk lub elementów stoiska takich jak rollupy, szybko rozstawialne ścianki itp - nie wymagających montaży

Likwidacja stoisk:
Sobota 23.03.2019 17.30 – 20.30

UWAGA!
Godziny budowania i likwidacji stoisk są nieprzekraczalne. W przypadku przekroczenia przewidywanego czasu likwidacji firma zostanie obciążona kwotą 100 zł brutto za każdą dodatkową godzinę najmu przestrzeni wystawowej jednak nie mniejszą niż 3600 zł brutto. (Centrum 23.03.2019 zamykane jest o godz. 21.00 i kontynuacja prac możliwa jest dopiero w PONIEDZIAŁEK od 8.00 do 16.00.)

Godziny otwarcia wystaw:
Piątek, 22.11.2019 9.00 – 19.30
Sobota, 23.11.2019 8.30 – 17.30

Regulamin wystawców
Komunikat Logistyczny
Wyciąg z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego BCTW