Rejestracja na warsztaty

Uwaga:Limit miejsc został wyczerpany. Rejestracja została zamknięta.


 

Ważne informacje:

 1. Dostępne warsztaty:
  • DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA W ALERGII NA BIAŁKA MLEKA KROWIEGO I ALERGII WIELOPOKARMOWEJ W WIEKU NIEMOWLĘCYM – KLUCZOWE INFORMACJE
   Grupa I: 7.30-8.30, limit miejsc: 50 – BRAK MIEJSC
   Grupa II: 8.30-9.30, limit miejsc: 50 – BRAK MIEJSC
   Warsztaty odbywają sie w Sali Jesień Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego
  • WARSZTATY Z ZAKRESU INTERPRETACJI TESTÓW DIAGNOSTYKI MOLEKULARNEJ (ISAC, FABER, ALEX) – 8.30-9.30
   Limit miejsc: 30 – BRAK MIEJSC
   UWAGA: Warsztaty mają miejsce poza Bydgoskim Centrum Targowo- Wystawienniczym . Miejsce warsztatów:
   Szpital Uniwersytecki nr 2 – Klinika Alergologii, ul. Ujejskiego 75, Bydgoszcz
 2. Ze względu na dużą odległość między oboma lokalizacjami warsztatów nie ma możliwości zapisania się na oba warsztaty naraz.
 3. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest zarejestrowanie się na Sympozjum Alergii na Pokarmy i wniesienie pełnej opłaty z tytułu uczestnictwa w Sympozjum.
 4. W razie osiągnięcia limitu miejsc i braku zarejestrowanej płatności na koncie Biura Organizacyjnego lub braku odpowiedniego zaproszenia firmy dokonującej rejestracji grupowej zgłoszenie zostanie anulowane.
 5. Po weryfikacji płatności lub zaproszenia, na podany w zgłoszeniu adres email zostanie wysłana informacja o statusie zgłoszenia. W przypadku rejestracji indywidualnych walidacja taka przeprowadzana jest do 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia. W przypadku korzystania z zaproszenia firmy lub rejestracji grupowej, po otrzymaniu imiennej listy uczestników od firmy zapraszającej lub dokonującej rejestracji grupowej – jednak nie później niż do dnia 8 marca 2019 r.
 6. W razie doraźnego wyczerpania limitu miejsc przed 8 marca 2019 r. i ponownego pojawienia się miejsc wolnych, rejestracja na warsztaty zostanie uruchomiona ponownie 11 marca 2019 r. o godz. 9.00. Odpowiednia informacja pojawi się wcześniej- najpóźniej 8 marca 2019 r. na stronie głównej.
 7. W związku z restrykcyjnym limitem miejsc prosimy o niezwłoczne poinformowanie Biura Organizacyjnego o rezygnacji z uczestnictwa w wybranym warsztacie.
 8. W przypadku wysyłania kolejnego zgłoszenia na warsztaty (np. został wybrany inny warsztat) ostatnie z nadesłanych zgłoszeń jest zgłoszeniem ważnym – anuluje poprzednio dokonane wybory – czyli usuwa daną osobę z listy uczestników poprzednio wybranego warsztatu.
 9. Rejestracja online na warsztaty możliwa jest do wyczerpania limitu miejsc. W razie wolnych miejsc możliwa jest do środy 20 marca 2019 r., do godz. 12.00.