Rejestracja na warsztaty

Akutalny stan: Brak miejsc

Uwaga! W przypadku pojawienia się wolnych miejsc na warsztatach ponowna rejestracja zostanie uruchomiona 17 sierpnia 2020, godz. 9.00.


 

Dostępne warsztaty:
  • Warsztaty z zakresu diagnostyki molekularnej (ISAC, ALEX, FABER) – studium przypadków. 
    Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze, piątek 28.08.2020 r., 8:30-9:30. Limit miejsc: 50

Ważne informacje:

  1. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest zarejestrowanie się na Sympozjum Alergii na Pokarmy i wniesienie pełnej opłaty z tytułu uczestnictwa w Sympozjum.
  2. W razie osiągnięcia limitu miejsc i braku zarejestrowanej płatności na koncie Biura Organizacyjnego lub braku odpowiedniego zaproszenia firmy dokonującej rejestracji grupowej zgłoszenie zostanie anulowane.
  3. Prosimy o uważne wprowadzenie danych kontaktowych – adresu email i telefonu. Po weryfikacji płatności lub zaproszenia, na podany w zgłoszeniu adres email zostanie wysłana informacja o statusie zgłoszenia. W przypadku rejestracji indywidualnych walidacja taka przeprowadzana jest do 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia. W przypadku korzystania z zaproszenia firmy lub rejestracji grupowej, po otrzymaniu imiennej listy uczestników od firmy zapraszającej lub dokonującej rejestracji grupowej – jednak nie później niż do piątku 21 sierpnia 2020 r.
  4. W związku z restrykcyjnym limitem miejsc prosimy o niezwłoczne poinformowanie Biura Organizacyjnego o rezygnacji z uczestnictwa w wybranym warsztacie.
  5. Rejestracja online na warsztaty możliwa jest do wyczerpania limitu miejsc. W razie wolnych miejsc możliwa jest do czwartku 27 sierpnia 2020 r., do godz. 12.00.
  6. Uczestnicy, którzy dokonali rejestracji online powinni zgłosić się na recepcję konferencyjną co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem warsztatów. Rezerwacje niepotwierdzone do tego czasu traktowane są jako nieaktualne, a wolne miejsce zostanie rozdysponowane według zapotrzebowania.

Uwaga! Zmiana terminu Sympozjum – aktualny termin: 28-29.08.2020

Oświadczenie Organizatora