Zmiana terminu – Oświadczenie organizatora

Szanowni Państwo,

W związku z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą choroby COVID-19 (wywołaną rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-CoV-2) i stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 marca 2020 r., informujemy, że termin IX Międzynarodowego Sympozjum Alergii na Pokarmy musiał ulec zmianie i został przesunięty na

28-29 sierpnia 2020 r.

Miejsce Sympozjum pozostaje to samo, czyli Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze (ul. Gdańska 187 w Bydgoszczy).

Ufam, że zmiana terminu naszego Sympozjum spotka się z Państwa zrozumieniem i będziemy mogli spotkać się bez przeszkód pod koniec sierpnia by w spokojnej atmosferze dyskutować o alergiach i nietolerancjach pokarmowych.

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab med. Zbigniew Bartuzi
Kierownik Naukowy
IX Międzynarodowego Sympozjum Alergii na Pokarmy
Przewodniczący Sekcji Alergii na Pokarmy
Polskiego Towarzystwa Alergologicznego